Fleksible vaktmester tjenester

Noen av våre tjenester

Tilsyn eiendom

Jevnlige tilsynsrunder på eiendom og bygningsmasse, utskiftning av defekte lys i trappeoppganger, ute og i fellesarealer. Drift og tilsyn med tekniske anlegg. Vi sørger også for å holde eiendommen ryddig og presentabel til enhver tid.

Tilsyn utareal

Høytrykksspyling av gårdsplass og fasade. Reparasjon av defekte gjerder, murer, belegningsstein og terrasser. Asfaltering av mindre partier der eksisterende asfalt er defekt eller der det eventuelt mangler / trenger påfyll

Brøyting og strøing

Vi har lang erfaring med brøyting og strøing både for borettslag og bedrifter, samt på offentlige eiendommer hvor vi er i beredskap hele vinterhalvåret. Vi har 12 Ford Ranger Pickup med tilhørende brøyte og strø utstyr.

Gressklipping

Med både store kraftige og små smidige gressklippere kommer vi til på de fleste steder for å klippe og vedlikeholde grøntanlegg. Vi har også rett verktøy til felling av trær og beskjæring av hekker og busker i hage og ulendt terreng.

Avfalls håndtering

Rydding og spyling av felles søppel og avfalls stasjoner hos borettslag sameier og bedrifter. Håndtering og bortkjøring av oppsamlet avfall til returpunkt, Vi kan rekvirerer containere og organisere det hele.

Renhold tjenester

Vi har lang erfaring med renholdstjenester som gang og trappevask i borettslag og sameier. Vi utfører også renhold av fasader og utvendig felles areal og garasjer, ved hjelp av høytrykkspylere med varmt vann.

FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Ja vi har mange borettslag og bedrifter som har inngått faste vedlikeholds avtaler med oss, da skriver vi kontrakt med kunde hvor avtalen spesifiserer hvilke faste oppgaver  vi skal utføre ukentlig, månedlig, eller etter kundens ønske.

Ja, våre medarbeidere har fagutdannelse fra alle de tradisjonelle håndverks fagene som Elektro, IKT, Rørlegger, Tømrer og Glassmesterfaget i tillegg til Mesterbrev Tømrer fag.

Vi klipper vanligvis gresset hver fjortende dag, noen ganger kan det være behov for ekstra klipp på grunn av værforhold, eller at kunde ønsker at plen blir gjødslet. Sesong for gressklipping er fra begynnelse av Mai og ut September.

Vi brøyter og salter fellesområdene til våre kunder etter behov vinterhalvåret, vi er selv ute og undersøker forholdene. Med bakgrunn i værforhold og værrapporter, så iverksetter vi tiltak for å sikre best mulig framkommelighet. Dette kan også innebære preventiv salting.

Ja, vi er offentlig godkjent renholdsbedrift noe som er påkrevd fra Arbeidstilsynet for alle som leverer renholds tjenester.

TEAM Service

Telefon: 977 27 022

post@teamservice.no

Copyright 2021 - TEAM Service

Finner du noen av våre tjenester interessante, så ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne ut på befaring, for å kunne gi dere ett uforpliktende tilbud på vaktmester tjenester i deres borettslag, sameie eller bedrift.